Hán ngữ sơ cấp

Hán ngữ sơ cấp

Hán ngữ sơ cấp bao gồm 2 khóa học: + Hán ngữ 1 và Hán ngữ 2 trong đó Hán ngữ 1 có 15 bài, học trong 20 buổi. + Hán ngữ 2 có 15 bài, học trong 20 buổi.

Hán Ngữ Trung Cấp

Hán Ngữ Trung Cấp

Hán ngữ trung cấp cấp bao gồm 2 khóa học: Hán ngữ 3 và Hán ngữ 4 + Hán ngữ 3 có 15 bài, học trong 24 buổi. + Hán ngữ 4 có 15 bài, học trong 24 buổi.

Hán Ngữ Cao Cấp

Hán Ngữ Cao Cấp

Hán ngữ cao cấp bao gồm 2 khóa học: Hán ngữ 5 và Hán ngữ 6 + Hán ngữ 5 có 20 bài, học trong 42 buổi. + Hán ngữ 6 có 20 bài, học trong 42 buổi.


Cảm nhận của học viên về TIẾNG TRUNG THĂNG LONG

Học Tiếng Trung giao tiếp, Tiếng Trung cấp tốc, học Tiếng Trung từ đầu đến thành thạo

Xem thêm