TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TRUNG CẤP

TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TRUNG CẤP

Tiếng trung giao tiếp trung cấp bao gồm 2 khóa học: Hán ngữ 3 và Hán ngữ 4 + Hán ngữ 3 có 15 bài, học trong 16 buổi. + Hán ngữ 4 có 15 bài, học trong 16 buổi.

TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP CAO CẤP

TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP CAO CẤP

Tiếng trung giao tiếp cao cấp bao gồm 2 khóa học: Hán ngữ 5 và Hán ngữ 6 + Hán ngữ 5 có 20 bài, học trong 22 buổi. + Hán ngữ 6 có 20 bài, học trong 22 buổi.


Cảm nhận của học viên về TIẾNG TRUNG THĂNG LONG

Học Tiếng Trung giao tiếp, Tiếng Trung cấp tốc, học Tiếng Trung từ đầu đến thành thạo

Xem thêm