Ngữ pháp HSK

hakhfakhfihhkhkhkhkkkkkkkkkkk

......才好 [cáihǎo]

hakhfakhfihhkhkhkhkkkkkkkkkkkhkhkhkhkhkhhhhhhhhhhhhjkjkkjkj

放在句末。

Đặt ở cuối câu để nhấn mạnh, nghĩa là "mới được, cho phải".

Ví dụ:

wǒ zhēn bù zhī gāi zěn yàng xiè nǐ cái hǎo。

我真不知该怎样谢你才好。

 

wŏ bù zhī dào zĕn me shuō cái hăo。

我不知道怎么说才好。  

 

zhè hái zi nòng de tā fù mŭ bù zhī zĕn me bàn cái hăo。

这孩子弄得他父母不知怎么办才好。  

Chúc các bạn học tốt!


TIẾNG TRUNG THĂNG LONG
 Địa chỉ: Số 1E, ngõ 75 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 
 Hotline: 0987.231.448
 Học là nhớ, học là giỏi, học là phải đủ tự tin bước vào làm việc và kinh doanh.


Bài cùng chuyên mục